Годишно приключване по ЗКПО И ЗДДФЛ на 2022 г.
20.01.2023г. 09:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 1
Коментари на значителния брой изменения и допълнения в ЗДДС и в ППЗДДС, обнародвани в ДВ през 2022 г. Годишно счетоводно приключване на 2022 г.
02.02.2023г. 09:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 2