Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги, данъчни, правни и финансови консултации, поддържаме екип от експерти за нуждите на малкия и среден бизнес

 
Надка Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0143/1994

Милена Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0783/2013

 
Йордан Стоянов

Адвокат

Биляна Костова

Адвокат

Екатерина Владимирова

Одитор

Атанаска Чакалска

Одитор

Дияна Петрова

Одитор

Мария Панова

Счетоводител

Годишно приключване по ЗКПО И ЗДДФЛ на 2022 г.
20.01.2023г. 09:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 1
Коментари на значителния брой изменения и допълнения в ЗДДС и в ППЗДДС, обнародвани в ДВ през 2022 г. Годишно счетоводно приключване на 2022 г.
02.02.2023г. 09:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 2