Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги, данъчни, правни и финансови консултации, поддържаме екип от експерти за нуждите на малкия и среден бизнес

 
Надка Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0143/1994

Милена Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0783/2013

 
Йордан Стоянов

Адвокат

Биляна Костова

Адвокат

Екатерина Владимирова

Одитор

Атанаска Чакалска

Одитор

Дияна Петрова

Одитор

Мария Панова

Счетоводител

Годишно приключване на 2021 г. по ЗДДФЛ.
21.01.2022г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 1
Някои въпроси по облагането с ДДС на база действащите норми в ЗДДС за 2021 г.
09.02.2022г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 2
Годишно приключване на 2021 г. по ЗКПО.
25.02.2022г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 3