Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги, данъчни, правни и финансови консултации, поддържаме екип от експерти за нуждите на малкия и среден бизнес

 
Надка Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0143/1994

Милена Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0783/2013

 
Йордан Стоянов

Адвокат

Биляна Костова

Адвокат

Екатерина Владимирова

Одитор

Атанаска Чакалска

Одитор

Дияна Петрова

Одитор

Мария Панова

Счетоводител

Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗДДФЛ, в сила за 2023 г.
26.01.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 1
Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗКПО и ЗДДС, в сила за 2023 г
29.01.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 2
Изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2024 г
01.02.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 3
Изменения в ЗДДФЛ и ЗКПО, в сила от 01.01.2024 г.
16.02.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 4