Файлът трябва да е до 2 MB.
Файлът може да е от тип: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Образование
Предишна/настояща работа
Годишно приключване на 2021 г. по ЗДДФЛ.
21.01.2022г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 1
Някои въпроси по облагането с ДДС на база действащите норми в ЗДДС за 2021 г.
09.02.2022г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 2
Годишно приключване на 2021 г. по ЗКПО.
25.02.2022г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 3