Годишно счетоводно приключване - 2020г.
15.01.2021г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 1
Годишно приключване съгласно промени в ЗКПО в сила от 01.01.2020 г.
22.01.2020г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 2
Изменения в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и Закона за счетоводството в сила от 01.01.2021г.
26.01.2020г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 3

Запознат съм с Декларация за поверителност на одиторско-счетоводна кантора - Актив Одит ООД