Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги, данъчни, правни и финансови консултации, поддържаме екип от експерти за нуждите на малкия и среден бизнес

Надка Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0143/1994

Милена Стоянова

Управител – Регистриран одитор № 0783/2013

Йордан Стоянов

Управител

Екатерина Владимирова

Одитор

Атанаска Чакалска

Одитор

Венцислав Ангелов

Одитор

Дияна Петрова

Одитор

Мария Панова

Счетоводител

Годишно счетоводно приключване - 2020г.
15.01.2021г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 1
Годишно приключване съгласно промени в ЗКПО в сила от 01.01.2020 г.
22.01.2020г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 2
Изменения в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и Закона за счетоводството в сила от 01.01.2021г.
26.01.2020г. 09:30 - 13:00
УЕБИНАР
Модул 3