Файлът трябва да е до 2 MB.
Файлът може да е от тип: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Образование
Предишна/настояща работа
Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗДДФЛ, в сила за 2023 г.
26.01.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 1
Годишно данъчно приключване съгласно измененията в ЗКПО и ЗДДС, в сила за 2023 г
29.01.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 2
Изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2024 г
01.02.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 3
Изменения в ЗДДФЛ и ЗКПО, в сила от 01.01.2024 г.
16.02.2024г. 13:30 - 17:30
УЕБИНАР
Модул 4